Bộ Bút Lông
Bộ Bút Lông
Bộ Bút Lông
Bộ Bút Lông

Bộ Bút Lông

Loại tròn, được đánh số: 1,3,7,9,11
Loại bẹt/dẹt, được đánh số 2,4,6,8,10,12,2
Tất cả có cán bằng gỗ, dài từ 20-23cm


Giao hàng toàn quốc
Giao hỏa tốc tại Hà Nội và các vùng lân cận
Chính sách bảo hành cao nhất

Bút lông
Thương hiệu: Zhuting


Loại tròn, được đánh số: 1,3,7,9,11
Loại bẹt/dẹt, được đánh số 2,4,6,8,10,12,2
Tất cả có cán bằng gỗ, dài từ 20-23cm


Sợi lông tơ, mảnh đều, giúp đi màu gọn và chính xác, tự nhiên
Cây lớn nhất dài 22,5 cm
Cây nhỏ nhất dài 20 cm
Xuất xứ: Trung Quốc