Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng
Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng
Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng
Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng
Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng

Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng

699,000 

Gồm:
1 – Xẻng rộng: chiều dài xẻng 16cm; đường kính 8,7cm; chiều dài cả cán 31cm. Khối lượng 210g.
2 – Xẻng hẹp: chiều dài xẻng 16cm; đường kính 5,7cm; chiều dài cả cán 31,5cm. Khối lượng 185g.
3 – Bừa năm răng: chiều dài năm răng 7cm; đường kính 8,5cm; chiều dài cả cán 29cm. Khối lượng 172g.
4 – Cuốc kép: chiều dài cuốc 9cm và 9,5cm; chiều dài cả cán 28cm. Khối lượng 260g.
Xuất xứ: Trung Quốc


Giao hàng toàn quốc
Giao hỏa tốc tại Hà Nội và các vùng lân cận
Chính sách bảo hành cao nhất

Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng

Gồm:
1 – Xẻng rộng: chiều dài xẻng 16cm; đường kính 8,7cm; chiều dài cả cán 31cm. Khối lượng 210g.
2 – Xẻng hẹp: chiều dài xẻng 16cm; đường kính 5,7cm; chiều dài cả cán 31,5cm. Khối lượng 185g.
3 – Bừa năm răng: chiều dài năm răng 7cm; đường kính 8,5cm; chiều dài cả cán 29cm. Khối lượng 172g.
4 – Cuốc kép: chiều dài cuốc 9cm và 9,5cm; chiều dài cả cán 28cm. Khối lượng 260g.
Xuất xứ: Trung Quốc

1 – Xẻng rộng:

2 – Xẻng hẹp:

3 – Bừa năm răng:

4 – Cuốc kép: